Είστε εδώ

Καριψιάδης Γιώργος, «Όνομα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 177