Είστε εδώ

Καριψιάδης Γιώργος, «Απόσπασμα», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 177