Είστε εδώ

Αγαθοπούλου-Κέντρου Μαρία, «Τα σκύβαλα των ημερών», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 135-136