Είστε εδώ

Αγαθοπούλου-Κέντρου Μαρία, «Άνοιξη», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 135