Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Συμπαθητική υπακοή», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 167-168