Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δείγματα από παρτιτούρες του Κέιτζ», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 67