Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Η τελετή», Διαγώνιος, τχ. 14 (Μάιος-Αύγουστος 1983), σ. 167