Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Βλέποντας χριστουγεννιάτικα στην τηλεόραση μια ταινία για τον Κορτέζ», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 129