Είστε εδώ

Αναστασιάδης Γιώργος, «[Σχέδιο με μολύβι]», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 119