Είστε εδώ

Hernando Antonio, «Θάρρος», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 72-73