Είστε εδώ

Hernando Antonio, «Γιορτή για τους ξένους εργάτες», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 71-72