Είστε εδώ

Αλμπέρτου Δώρα, «Το κενό», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 29