Είστε εδώ

Αλμπέρτου Δώρα, «Άρνηση», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 28