Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Ποιητική ελευθερία», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 26