Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 26