Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Στο εστιατόριο», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 25