Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Το τσακμάκι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 25