Είστε εδώ

Apatride Jean, «Το σπίτι», Διαγώνιος, τχ. 13 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1983), σ. 76