Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ομολογία», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 230