Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Ό,τι βρωμάει», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 229-230