Είστε εδώ

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «Το περιστέρι», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 227