Είστε εδώ

Λαγκουβάρδος Μόσχος, «Γέροι από την επαρχία», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 227