Είστε εδώ

Λιβιεράτος Βαγγέλης, «[Αυτός που σκέφτηκε]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 220