Είστε εδώ

Λιβιεράτος Βαγγέλης, «[Καταλαβαίνω τη σπουδαιότητα]», Διαγώνιος, τχ. 12 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1982), σ. 219-220