Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στέλιος Μαυρομάτης», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 164-168