Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Angela Stachowa]», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 163