Είστε εδώ

Stachowa Angela, «Είμαι κι εγώ ένας απ΄ αυτούς», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 162-163