Είστε εδώ

Brüning Elfriede, «Κάθε Τετάρτη», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 155-161