Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Όταν οι ηθοποιοί ετοιμάζονται», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 131-132