Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Οι καθαρές στολές», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 130-131