Είστε εδώ

Πατίλης Γιάννης, «Αίμα», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 107