Είστε εδώ

Πατίλης Γιάννης, «Το φως της αγάπης», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 107