Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Άλσος», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 128