Είστε εδώ

Ευθυμιάδη-Μενεγάκη Φρόσω, «Ο αίγαγρος», Διαγώνιος, τχ. 20 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 241