Είστε εδώ

Σωτηρίου Π., «Ποια επανάσταση θέλετε να σας τραγουδήσω», Διαγώνιος, τχ. 11 (Μάιος-Αύγουστος 1982), σ. 127