Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Ανθολογία», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 3