Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Σαν τους Ρωμαίους», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 3