Είστε εδώ

Lax Robert, «Φως και σκιά», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 60