Είστε εδώ

Garcia Marquez Gabriel, «Το τελευταίο ταξίδι του πλοίου-φάντασμα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 55-59