Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Το κλήμα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 51-53