Είστε εδώ

Παπασπύρου Νίκος, «Ο χαφιές», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 49-51