Είστε εδώ

Μπάνου Νίνα, «Εφηβικά», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 44