Είστε εδώ

Μπάνου Νίνα, «Τα κέρματα», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 44