Είστε εδώ

Κωνσταντινίδης Νίκος, «Ο σκορπιός», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 13