Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Κι απόψε μόνος», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. 12