Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Βλάστηση», Διαγώνιος, τχ. 10 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1982), σ. (εξώφυλλο)