Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Τοπίο από τη Γαλάτιστα», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 254