Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Σπίτια στον Πολύγυρο», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 253