Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Ματαιότης και θλίψις», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 250