Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Τρεις ζωγράφοι της Χαλκιδικής (Παραλής, Ζογλοπίτης, Παπανάκος)», Διαγώνιος, τχ. 9 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1981), σ. 249-258